Proces uproszczenia WPR Unii Europejskiej Drukuj

Informujemy, że w nawiązaniu do trwającego procesu upraszczania oraz dyskusji dotyczącej przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce „WPR po 2013" zostało zamieszczone zaproszenie dla uczestników rynku rolno-spożywczego w Polsce do zgłaszania propozycji związanych z wyeliminowaniem nadmiernych obciążeń administracyjnych funkcjonujących w mechanizmach administrowanych przez ARR wraz z artykułem dotyczącym tego procesu. Otrzymane propozycje będą poddane wnikliwej analizie, a następnie przekazywane za pośrednictwem MRiRW, do wykorzystania w trakcie dyskusji na forum Komisji Europejskiej oraz Rady UE, stanowiąc cenny wkład w proces uproszczenia technicznego przepisów i procedur dotyczących WPR.

LINK do zakładki „WPR po 2013"