Terminowość zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych Drukuj

W wielu przypadkach rolnicy nie dotrzymują ustawowych terminów zgłaszania zdarzeń zwierzęcych do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji zwierząt. Skutkiem tego jest nie tylko nieaktualność Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ, ale może wpłynąć na obniżenie należnej płatności z tytułu dopłat bezpośrednich i wsparcia specjalnego do krów i owiec. Mając to na uwadze prosimy zapoznać się z treścią poniższego pliku.

Plik do pobrania IRZ