Wniosek KRIR dotyczący jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne Drukuj

Przesyłam w załączeniu wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW w sprawie wniosku z drugiego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 2 grudnia 2019 r. dotyczącego jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne oraz odpowiedź resortu Rolnictwa.

Wniosek

Odpowiedź MRiRW