Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Strategii - Podkarpackie 2030 Drukuj

Z upoważnienia Pana Pawła Waisa - Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w załączeniu przesyłam informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Jednocześnie zapraszam do udziału w konferencjach konsultacyjnych zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zgodnie z harmonogramem przedstawionym w zaproszeniu. Uwagi i wnioski do projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag w dniach od 31 października 2019 r. do 4 grudnia 2019 r. Pełna informacja o procesie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 jest dostępna na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.podkarpackie.pl w zakładce Strategia województwa.

Zaproszenie