Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii Drukuj

 

Projekt uchwały Sejmiku