Ogłoszenia Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy Drukuj

W załączeniu przesyłamy pisma Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”;

2. „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.