Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę Drukuj

Działając z upoważnienia Dyrekcji Departamentu Wsparcia Krajowego w ARiMR przesyłam w załączeniu pismo dotyczące realizacji nowej pomocy finansowej udzielanej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podstawą realizacji tego programu jest § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.)

Pismo