Pismo MRiRW w sprawie nowej delimitacji ONW Drukuj

Pismo MRiRW w sprawie nowej delimitacji ONW, będące odpowiedzią na stanowisko Podkarpackiej izby Rolniczej w zakresie kryteriów wyznaczenia ONW typ specyficzny II (podgórskie).

Pismo