Jest już nowy Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej Drukuj

5 września 2019 roku w siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku odbyło się I Walne Zgromadzenie VI kadencji. W trakcie obrad delegaci reprezentujący Rady Powiatowe wybrali Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej, Komisję Rewizyjną, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisję Budżetową i Komisję ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Podkarpackiej Izby Rolniczej.

W wyniku wyborów prezesem Izby VI kadencji został dotychczasowy prezes Stanisław Bartman z powiatu łańcuckiego. Funkcję wiceprezesa powierzono Jerzemu Batorowi z powiatu strzyżowskiego. Do składu zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej wybrano: Zbigniewa Bojko z powiatu przemyskiego, Piotra Suskiego z powiatu jasielskiego oraz Józefa Walczaka z powiatu niżańskiego.  Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych wybrany został Jerzy Jakubiec z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący delegaci: Zbigniew Bereźnicki (powiat przemyski), Janusz Majcher (powiat kolbuszowski), Zbigniew Micał (powiat rzeszowski), Zbigniew Słotwiński (powiat lubaczowski) oraz Barbara Traciak (powiat ropczycko - sędziszowski). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Barbara Traciak.

Komisja Budżetowa pracować będzie w składzie: Leszek Bukowski (powiat mielecki), Mariusz Demkowski (powiat sanocki), Anna Fąfara (powiat strzyżowski), Piotr Kędzior (powiat jasielski), Bogusław Majka (powiat dębicki). Przewodniczącym Komisji Budżetowej został Piotr Kędzior.

Komisję ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Podkarpackiej Izby Rolniczej tworzą: Anna Fąfara (powiat strzyżowski), Anna Gul (powiat kolbuszowski), Małgorzata Makowska (powiat bieszczadzki), Krystyna Przybyła – Ostap (powiat krośnieński), Alina Radecka (powiat jarosławski) i Barbara Traciak (ropczycko - sędziszowski). Przewodniczącą Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Podkarpackiej Izby Rolniczej została Anna Fąfara.

 

Galeria zdjęć