Ostatnie Walne Zgromadzenie V kadencji PIR Drukuj

20 maja br. W siedzibie Izby w Trzebownisku odbyło się ostatnie Walne Zgromadzenie V kadencji. Delegaci zapoznali się z działalnością Zarządu Izby za mijające półrocze. Wysłuchali informacji na temat postępu prac związanych z realizacją inwestycji na działce w Boguchwale oraz informacji z realizacji wniosków zgłoszonych podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia. W trakcie obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Izby absolutorium za 2018 rok. Istotnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia było powołanie Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej VI kadencji. Podczas obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Podkarpackiej Izby Rolniczej. Na zakończenie kadencji wszystkim delegatom wręczono pamiątkowe podziękowania za zaangażowanie oraz wysiłek włożony w pracę na rzecz podkarpackiego rolnictwa.