IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy Drukuj

Informujemy, że 6.09.2019 roku na terenie Kombinatu Rolniczego w Kietrzu odbędzie się  „IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy” , który będzie poświęcony przede wszystkim różnym aspektom związanym z żywieniem bydła mlecznego oraz funkcjonowaniem farmy mlecznej.

W  wydarzeniu weźmie udział ok. 350 osób (przede wszystkim dyrektorzy i managerowie farm) z całej Polski.  Narodowy Dzień Mlecznej Fermy będzie składał się z trzech głównych elementów:

  • części konferencyjnej, poświęconej teoretycznym aspektom żywienia bydła mlecznego, nowym rozwiązaniom i technologiom,
  • części praktycznej, tj. prezentacji odmian kukurydzy oraz najnowocześniejszych maszyn rolniczych na polach demonstracyjnych,
  • części praktycznej na gospodarstwie, tj. zwiedzania gospodarstwa oraz obecnych tam technologii wraz z prezentacją i omówieniem tych rozwiązań, audytu stołu paszowego i  analizie paszy pochodzącej z różnych wozów paszowych przez dr Zbigniewa Lacha oraz wiele innych atrakcji.

„IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy” stanowi dla hodowców oraz przedsiębiorców z branży mleczarskiej niepowtarzalną okazję do podniesienia swoich kwalifikacji, wymienienia się doświadczeniami oraz kontaktami z potencjalnymi kontrahentami, a co za tym idzie – rozwojem polskiego przemysłu mleczarskiego.