Rada Społeczna przy OTKOWR w Rzeszowie działa już rok Drukuj

W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie odbyło się kolejne w tej kadencji, a pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrekcja OT, oraz pracownicy KOWR realizujący zadania w terenie. Spotkanie to było okazją do podsumowania dotychczasowej, rocznej już działalności Rady.

 

Podczas spotkania przedstawiono informację dotyczącą aktualnego stanu rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Członkowie Rady zostali zaznajomieni także z przepisami dot. restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Ponadto przedstawiono informację dot. funkcjonowania systemu kontroli prowadzonych przez KOWR, a także funkcjonowania
w ramach mechanizmów rynków rolnych i promocji polskiej żywności.