Posiedzenie Zarządu DrukujW dniu 27.02.2019 r. w Biurze PIR w Trzebownisku odbyło się posiedzenie Zarządu PIR, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni na to spotkanie Prezesi Zarządów Okręgowych PZŁ:

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Krośnie – Pan Janusz Kowalewski

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu – Pan Tomasz Makarowski

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie – Pan Marcin Hendzel

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu – Pan Robert Bąk

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie – Pan Krzysztof Łazowski.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy Izbą Rolniczą   a Kołami Łowieckimi w oparciu o znowelizowaną ustawę „Prawo łowieckie”.  Omówione zostały sprawy dotyczące sporządzania rocznych planów łowieckich     i możliwości uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w inwentaryzacji zwierzyny sporządzanej przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.