Pomóżmy pogorzelcom z Boguchwały Drukuj

spalona fermaPodkarpacka Izba Rolnicza organizuje zbiórkę publiczną na obszarze województwa podkarpackiego z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc finansową dla rolników Bożeny i Jerzego Barć zam. w Boguchwale, którzy w wyniku pożaru nieubezpieczonej fermy drobiu stracili swoje główne źródło dochodu. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego nr OR-II.622.188.2012 z 9 sierpnia 2012 r. zmienionej postanowieniem nr OR-II.622.188.2012 z 24 sierpnia 2012 r. zbiórka publiczna prowadzona będzie w terminie od 10 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku.

Wpłat pieniężnych należy dokonywać na konto Banku Spółdzielczego w Lubeni o/Boguchwała nr 63 9161 0001 0000 4532 2000 0100 z dopiskiem „POŻAR”.

Podkarpacka Izba Rolnicza zwraca się do osób prywatnych, firm oraz instytucji o wsparcie inicjatywy poprzez przekazywanie wpłat pieniężnych na w/w konto bankowe. Kwesta prowadzona będzie na terenie całego województwa podkarpackiego w siedzibie Izby w Boguchwale oraz w oddziałach w Jarosławiu, Krośnie i w Tarnobrzegu przez cały czas trwania zbiórki, a także podczas uroczystości dożynkowych oraz plenerowych rolniczych imprez w regionie.

W imieniu poszkodowanych rolników za okazaną pomoc serdecznie dziękuje.

Stanisław Bartman
Prezes Zarządu
Podkarpackiej Izby Rolniczej