X Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla Dzieci rozpoczęty ! Drukuj
Wpisany przez Administrator   

KRUS serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w dziesiątej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacją Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” zwraca uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwach rolnych zwierząt.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych : I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej ; II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice,
w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa
w konkursie, pracownicy Kasy przeprowadzą pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie zwierząt gospodarskich. Wszystkie zgłoszone prace oceni Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 6 marca 2020 r.!

Serdecznie zapraszamy dzieci z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału
w konkursie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8673419

https://www.youtube.com/watch?v=R2r3U9BI6fo

OR KRUS w Rzeszowie