Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Jak państwo wiedzą, ustanowiono szczególne ramy zasad pomocy państwa dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

 

Ramy te obejmują zarówno wytyczne dotyczące pomocy państwa, jak i rozporządzenie o wyłączeniu grupowym:

•        wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020

•        rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE, znane pod nazwą rozporządzenia w sprawie wyłączeń
grupowych (ang. Agricultural Block Exemption Regulation - „ABER”).

Te dwa instrumenty wygasną z końcem 2020 r. i należy je zastąpić nowymi wytycznymi i nowym rozporządzeniem na okres od 2021 r. do 2027 r.

W tym kontekście Komisja przeprowadza ocenę skuteczności obecnych przepisów i przeprowadzi ocenę wpływu w celu przygotowania przyszłych ram pomocy państwa. Konsultacje są otwarte do 19 lipca. Link do konsultacji >>>

Konsultacje te skierowane są m.in. do beneficjentów pomocy z odpowiednich sektorów oraz innych zainteresowanych stron, którzy mają praktyczne doświadczenie lub dogłębną wiedzę na temat pomocy państwa w rolnictwie i leśnictwie.

Wyniki zostaną uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji dotyczącym oceny obowiązujących przepisów oraz w ocenie skutków przyjęcia nowych ram pomocy państwa na lata 2021–2027.

W załączeniu przesyłamy kwestionariusz do podglądu oraz zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Kwestionariusz

 
Copyright © 2019 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates