Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Dyskutowali w Trzebownisku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   5 kwietnia 2018 roku w siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Tematem spotkania była nowelizacja ustawy Prawo łowieckie oraz aktualna sytuacja epizodyczna związana z chorobą ASF.

 

Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego omówili szereg istotnych zmian które wprowadziło znowelizowane Prawo Łowieckie. Zmiany dotyczą m.in. odstrzałów redukcyjnych zwierzyny, sporządzania planów łowieckich i inwentaryzacji zwierzyny, podziału kraju na obwody łowieckie i ich kategoryzacji, możliwości wniesienia do projektu tego podziału uwag przez właścicieli gruntów, możliwości uzyskania odszkodowania, jeżeli włączenie terenu do obwodu łowieckiego uniemożliwiało korzystanie z niego oraz możliwości czasowego oświadczenia właściciela gruntu o zakazie polowania na nim. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniła się również minimalna odległość od zabudowań, w której można strzelać do zwierzyny, teraz jest to 150 m. Nowelizacja zmieniła również zasady szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. Zgodnie z nowymi przepisami szkody będą zgłaszane do gminy, szacowane będą przez jej przedstawiciela, przy udziale właściciela gruntu i dzierżawcy lub zarządcy koła, który wypłaca odszkodowanie, a odwołania będą rozpatrywane tylko i wyłącznie przez nadleśniczych.

Temat realizacji planów łowieckich, dotychczasowych odstrzałów redukcyjnych  dzików oraz ogólnej liczebności zwierzyny łownej poruszył też Janusz Ciołek zastępca Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w kontekście sytuacji epizoodyczej związanej z chorobą ASF. Następnie szczegółowo omówił temat bioasekuracji przy hodowli trzody chlewnej. Podczas spotkania lek. wet. Janusz Ciołek zapowiedział kontrole weterynaryjne w gospodarstwach utrzymujących trzodę. Kontrole rozpoczną się w kwietniu.

Na zakończenie spotkania dyrektor rzeszowskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła zapoznała delegatów z zasadami rekompensat za likwidację stada trzody chlewnej w przypadku wydania decyzji przez powiatowego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania świń w związku z brakiem spełniania warunków bioasekuracji.

 
Copyright © 2019 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates