Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Brzozowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Termin ostatniego w tym roku spotkania Rady Powiatowej Podkarpackiej Rolniczej przewodniczący pan Witold Toczek wyznaczył na 19  grudnia. Tradycyjnie miejscem posiedzenia było Starostwo Powiatowe. Jako pierwszy z ofertą ubezpieczeniową Pakiet „Super Rolnik” wystąpił przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Z dyskusji jaka wywiązała się po wystąpieniu pana Grzegorza wynikało, że niska składka to wąski zakres ubezpieczenia oraz, że w każdej chwili można do aktualnej polisy zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie. Natomiast pan Tomasz Bartnicki – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego zwrócił uwagę na wyzwanie z jakim trzeba będzie zmierzyć się w przyszłorocznej kampanii składania wniosków obszarowych drogą elektroniczną. Ponieważ będzie to „nowość” zarówno dla doradców jak i rolników zaapelował o niezwłoczne zgłaszanie się rolników do mobilnych punktów doradczych z wnioskami do wypełnienia zaraz po terminie ogłoszenia ich naboru. Pan Fal – członek Zarządu Izby poinformował, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie kampanii i o wprowadzenie okresu przejściowego w składaniu wniosków droga elektroniczną.

 

Powszechnie wiadomo, że pomimo możliwości składania wniosków tą drogą już od 3 lat tylko 1 % beneficjentów z tego korzysta. Na zaproszenie Rady w posiedzeniu brała udział pani Katarzyna Dolny – Król przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pani Katarzyna przedstawiła zmiany jakie niesie ze sobą znowelizowana ustawa Prawo Wodne dla  rolnictwa. OSN – to co do tej pory dotyczyło rolników na ok. 3% powierzchni kraju od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywać wszystkich rolników. Będące nadal w opracowywaniu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych” nakłada na rolników szereg obowiązków, za którymi nie idzie dostateczna pula środków na wywiązanie się z nich. Już dziś wiadomo, że wycenione przez Ministerstwo Rolnictwa  koszty budowy płyt gnojowych, zbiorników na płynne odchody, czy silosów na kiszonkę są niedoszacowanie.  Członkowie Rady uznali, że koszty związane z ochroną środowiska wynikające z produkcji żywności powinni ponosić nie tylko rolnicy –hodowcy zwierząt, dlatego też wnioskowali o dofinansowanie kosztów inwestycji jakie będą zmuszeni wykonać w związku z „Prawem wodnym” do 80 % ze środków publicznych.

Pan Robert Kilar – Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o przesunięciu o czasie utworzenia Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, o zniesieniu obowiązku utylizacji materiału szczególnego ryzyka pochodzącego z uboju gospodarczego cieląt do 6 m-ca życia (uznanie Polski za kraj wolny od BSE), o uboju z konieczności i postępowaniu z ubitą w ten sposób sztuką i o aktualnej stacji związanej z ASF. Członkowie Rady uznali, że pomimo wzrastającej ilości zachorowań na ASF i podjętej akcji odstrzału dzików  decyzji o „zrobienia porządku” z dzikami nikt nie podejmuje. Za kuriozum uznali wywożenie do lasu  dzików odłowionych na terenie miast. Na zakończenie posiedzenia głos zabrał pan Stanisław Fal, który przedstawił działania Zarządu w ostatnim półroczu. Omówił również zakres prac już wykonanych oraz plany inwestycyjne na kolejne 2 lata związane z realizacją przedsięwzięcia: „Teren wystawienniczy wraz z zabudową towarzyszącą w Boguchwale na działce nr 1624/83”.

 
Copyright © 2018 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates