Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Rada Powiatowa PIR w Jaśle PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeci kwartał bieżącego roku w rolnictwie powiatu jasielskiego został podsumowany podczas posiedzenia Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jaśle w dniu 4 października.

Po informacji Jacka Stusika z TUW o możliwości kompleksowego ubezpieczenia działalności rolniczej w ramach Pakietu Super Rolnik członkowie Rady z żalem zauważyli, że żadna firma ubezpieczeniowa nie ubezpiecza upraw od szkód łowieckich. Szkody łowieckie to obecnie największy problem dla rolników.

Ewa Różycka – kierownik BP ARiMR w Jaśle przedstawiła zaawansowanie prac w przygotowaniu płatności bezpośrednich za bieżący rok. W dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na trudności związane z pozyskaniem środków w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” (stawiane wymagania nie są adekwatne do poziomu dofinansowania, zbyt krótki termin na wnoszenie poprawek do wniosków, ograniczone możliwości doboru maszyn). Zwrócono także uwagę na niekontrolowane zalesienia, które utrudniają prace polowe na działkach sąsiednich oraz na zmianę przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń społecznych i płatności bezpośrednich.

Z kolei po informacji Krzysztofa Pec z KRUS-u o zasadach przechodzenia na emeryturę po 01 października 2017 roku w świetle nowych przepisów członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność przywrócenia możliwości przechodzenia rolników na wcześniejsze emerytury. Andrzej Smyka - Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że zapowiadane na 1 stycznia 2018 roku utworzenie Agencji Bezpieczeństwa Żywności zostało odroczone w czasie najprawdopodobniej z powodu wprowadzenia od 2019 roku nowego pakietu higienicznego. Poruszył również zagadnienia związane z rolniczą sprzedażą detaliczną i szansą dodatkowego dochodu dla rolników z jednej strony, a z drugiej strony możliwością nabycia dobrego, zdrowego produktu przez konsumenta. Temat handlu detalicznego wywołał temat uboju bydła i trzody chlewnej w gospodarstwie. A to z kolei wywołało temat ASF i odstrzału dzików.

Nina Fuk – kierownik PZDR przybliżyła zgromadzonym zasady przyznawania pomocy dla gospodarstw położonych na Obszarach Natura 2000. Przyznała, że kryteria punktowania wniosków stawiają gospodarstwa powiatu jasielskiego w niekorzystnej sytuacji. Natomiast Mieczysław Bochenek – przewodniczący WZKiOR przedstawił obecnym cel i założenia funkcjonowania Rabatu Rolniczego. Zachęcał do zakupu określonych produktów po obniżonych cenach. Przybliżył również historię KGW.

Stanisław Fal omówił zadania realizowane przez zarząd PIR w minionym kwartale. Przedstawił realizacje wniosków zgłoszonych podczas poprzedniego posiedzenia. Ostatni z zaproszonych gości – Władysław Zawojski – przedstawiciel firmy SWIMER przedstawił ofertę sprzedaży zbiorników dwupłaszczowych. Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów poinformował, że magazynowanie paliwa w zbiornikach dwupłaszczowych jest obowiązkiem również i rolnika.

Członkowie Rady również dyskutowali o zagospodarowaniu osadów ściekowych. Temat ten powróci na następnym posiedzeniu Rady.

 
Copyright © 2018 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates