Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Rada Powiatowa PIR w Łańcucie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Łańcucie. Spotkanie prowadził Stanisław Bartman Przewodniczący Rady, który po przywitaniu przybyłych gości oraz delegatów przekazał głos Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie dotyczące przymrozków wiosennych, zwalczania ASF, szkód łowieckich oraz rolniczego handlu detalicznego. Poseł Gołojuch zachęcał wszystkich rolników, aby skorzystali z ubezpieczeń dotowanych z budżetu państwa. Poinformował, że na te ubezpieczenia jest zarezerwowanych około 900 mln zł w budżecie państwa.

 

Po wystąpieniu Posła Gołojucha, głos zabrał Józef Wyskiel zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie. Dyrektor Wyskiel poinformował zebranych o połączeniu ANR z ARR w jedną instytucję rolniczą. Przedstawił zakres działań jakimi zajmuje się KOWR: materiał siewny, rynki rolne, owoce i mleko w szkole, systemy jakości, fundusze promocji oraz kontrole zapasów wina i cukru.

Następnie, zgodnie z programem posiedzeni, głos zabrały Aleksandra Szczepańska i Elżbieta Michalik przedstawicielki KRUS w Przeworsku. Obie panie poruszyły kwestie związane z emeryturami rolniczymi oraz bieżącą działalnością KRUS. Odpowiadały na liczne pytania delegatów związane z zasadami przechodzenia na wcześniejsze emerytury rolnicze.

Po tych wystąpieniach Przewodniczący Stanisław Bartman, zachęcając wszystkich zebranych do tego aby skorzystali z dobrodziejstwa ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotowanych z budżetu państwa, przekazał głos przedstawicielom Towarzystw Ubezpieczeniowych, które zajmują się powyższymi zagadnieniami.

Pierwszy zabrał głos Grzegorz Nowak zastępca dyrektora „TUW” w Rzeszowie. Dyrektor Nowak przedstawił założenia ustawy oraz zakres ryzyk ubezpieczeniowych z jakich mogą skorzystać rolnicy. Zachęcał zebranych, aby skorzystali z oferty „TUW”.

Z kolei Artur Wałach kierownik PZU inspektorat w Łańcucie poinformował zebranych o ofercie jego Towarzystwa. Zaprosił do współpracy zainteresowanych rolników i przedstawił krótką prezentację oferty ubezpieczeniowej.

Następnie głos zabrała Maria Tarała kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łańcucie, która przedstawiła bieżące działania prowadzone przez Biuro. W 2017 r. zostało złożonych 4752 wniosków obszarowych z czego około 900 na ONW. Zaprosiła uczestników spotkania na Dni Otwarte BP ARiMR w Łańcucie, które odbędą się 20 października 2017 roku w siedzibie BP w Łańcucie przy ul. Traugutta w godzinach 10.00 - 15.00.

Po tym wystąpieniu głos zabrała Marta Dobrowolska kierownik ZD PODR w Łańcucie. Pani kierownik poinformowała o działaniach prowadzonych przez ZD w Łańcucie.

Na koniec spotkania głos zabrał Leszek Bar Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie. W swoim wystąpieniu poruszył między innymi następujące zagadnienia: zwalczania choroby ASF na terenie powiatu, zwalczania wścieklizny oraz zwalczania choroby pszczół (zgnilec amerykański pszczół). Po wystąpieniach zaproszonych gości delegaci Rady Powiatowej wypracowali wnioski do realizacji przez zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku. Pierwszy z nich dotyczy utworzenia placówki terenowej KRUS w Łańcucie, natomiast drugi to umożliwienie rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej dalszego prowadzenia gospodarstwa i korzystanie z uprawnień emerytalnych z KRUS.

 

GALERIA

 
Copyright © 2018 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates