Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Informacje o utworzeniu Komitetu o zmianie ustawy o ochronie zwierząt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W związku z przyjęciem przez Krajową Radę Izb Rolniczych na Posiedzeniu w dniu 17 września br. uchwały nr 10/2013 w sprawie podjęcia działań w zakresie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz utworzenia przez Członków Krajowej Rady Izb Rolniczych Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt koniecznego do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przedstawiamy poniżej aktualny etap działań:

W dniu 8 listopada br. do Kancelarii Marszałka Sejmu Ewy Kopacz złożone zostały dokumenty dotyczące utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zwanego dalej „Komitetem”, wraz z listą 3301 podpisów, które do tego czasu wpłynęły do Biura KRIR. Marszałek w terminie 14 dni powinien wydać postanowienie o przyjęciu ww. zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia przez Marszałka Sejmu braków formalnych, Marszałek, nie później niż 14 dni wezwie pełnomocnika Komitetu do ich usunięcia w terminie14 dni. Nieusunięcie w tym terminie błędów powoduje odmowę przez Marszałka przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Gdy Marszałek Sejmu wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu , w ciągu trzech miesięcy od dnia postanowienia Marszałka Sejmu, należy zebrać 100 000 podpisów i wnieść projekt ustawy do Marszałka (wraz z zebranymi podpisami). Jednocześnie po otrzymaniu ww. postanowienia Marszałka Sejmu, Komitet ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Informujemy że, kampania promocyjna na rzecz projektu ustawy oraz zbierania podpisów obywateli popierających projekt ustawy może rozpocząć się po ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim faktu nabycia osobowości prawnej przez Komitet.

 
Copyright © 2019 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates