Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Krośnie PDF Drukuj Email


Posiedzeniem w dniu 20.12.br. Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej w Krośnie zakończyła kolejny rok swojej działalności w tej kadencji. Na zaproszenie pana Dłużniewskiego – przewodniczącego Rady w posiedzeniu uczestniczyli: pan Andrzej Chrzanowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, pani Kinga Dziamała-Trybus – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Anna Olesińska – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  pani Elżbieta Polek- kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, pan Jacek Stusik - dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW a z ramienia Zarządu Izby pan Stanisław Fal – członek Zarządu Izby.

Więcej…
 
Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej powiatów leskiego i sanockiego PDF Drukuj Email


Kolejny rok pracy Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczy w Lesku i Sanoku został zakończony podczas  wspólnego posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lesku. Pan Krzysztof Barański – przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przypomniał członkom Rad o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków i OC rolnika. Zachęcał do kompleksowego ubezpieczenia całego gospodarstwa. Natomiast pan Hubert Fedyń – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawił nowe zasady zgłaszania i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione. Członkowie zgodnie stwierdzili, że populacja wilka na terenie obu powiatów jest za duża. Zauważyli, że dalsza ścisła ochrona wilka doprowadzi do zaprzestania chowu i hodowli bydła, owiec i kóz na terenie, który w naturalny sposób stanowi ekologiczną bazę pokarmową dla przeżuwaczy.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Przemyślu PDF Drukuj Email


Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu odbyło się 11 grudnia w Starostwie Powiatowym. Izbę na posiedzeniu reprezentowali: Stanisław Bartman - prezes, Jerzy Bator - wiceprezes, Marian Szczepański - członek zarządu i Arkadiusz Bęben - dyrektor biura Izby. Tematem wiodącym posiedzenia były szkody łowieckie. Prawny aspekt szacowania szkód przedstawił pan Tomasz Makarowski – Łowczy Okręgowy, który w dalszej części swojego wystąpienia zadeklarował wolę współpracy z rolnikami. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Koła Łowieckiego Leśników ‘Dzik” z Przemyśla. Uczestniczący w posiedzeniu asystent posła Andrzeja Matusiewicza pan Arkadiusz Mazur potwierdził, że do biura poselskiego dociera wiele skarg na sposób szacowania szkód. Poinformował również o wstrzymaniu prac nad utworzeniem parku narodowego, który miałby swoim zasięgiem objęć tereny Birczy.  Odniósł się także do wniosku jednego z członków Rady o utworzenie na terenie Przemyśla nowoczesnej hali targowej.

Więcej…
 
Odyło sie Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

Kolejny rok pracy Podkarpackiej Izby Rolniczej został zakończony Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 17 grudnia br. w siedzibie Izby w Trzebownisku. Delegaci zapoznali się z działalnością Zarządu Izby za mijające półrocze. Wysłuchali informacji na temat postępu prac związanych z realizacją inwestycji na działce w Boguchwale oraz informacji z realizacji wniosków zgłoszonych podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia. Istotnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia było  przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok. Część statutowa Walnego Zgromadzenia została zakończona przyjęciem przez delegatów szeregu wniosków, których realizacja usprawniłaby pracę w rolnictwie. Podczas drugiej części obrad delegaci mieli możliwość przedstawić wcześniej zgłoszone wnioski przedstawicielom instytucji okołorolniczych.  Zarówno goście jak i delegaci wiele uwagi poświęcili omówieniu problemów związanych z suszą, z trudną sytuacją w rolnictwie w kontekście spadającej opłacalności produkcji oraz niekontrolowanym importem zbóż, owoców i mięsa. Zauważyli również, że zmiany w Prawie Łowieckim nadal nie idą w kierunku oczekiwanym przez rolników.

 
Cykl szkoleń informujących o wynikach badań naukowych na rzecz rolnictwa ekologicznego PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w listopadzie i grudniu 2018 r. cykl szkoleń informujących o wynikach badań naukowych na rzecz rolnictwa ekologicznego. Szkolenia podzielone są na panele tematyczne i zaplanowane w różnych terminach dla poszczególnych grup.

W załączeniu i w kolejnych mailach przesyłam do Państwa wiadomości i wykorzystania – z prośbą o przekazanie osobom zainteresowanym rolnictwem ekologicznym – prezentacje z ww. szkoleń.

 

Sprawozdania z badań będą opublikowane na stronie MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-tematow-badawczych
-z-zakresu-rolnictwa-ekologicznego-realizowanych-w-2018-roku

i na stronach instytutów badawczych:

http://www.inhort.pl/projekty-badawcze/projekty-finansowane-przez-mrirw/badania
-podstawowe-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-2017-r
.

http://www.ihar.edu.pl/badania_w_zakresie_rolnictwa_ekologicznego
_realizowane_w_roku_2018.php

 

Prezentacje i materiały

  1. szkolenia nt wyników badań na rzecz rolnictwa ekologicznego pasy kwietne
  2. szkolenia nt wyników badań na rzecz rolnictwa ekologicznego pędraki w truskawkach
  3. szkolenia nt wyników badań na rzecz rolnictwa ekologicznego nawożenie jabłoni
  4. szkolenia nt wyników badań na rzecz rolnictwa ekologicznego - wykorzystanie pokrzywy i skrzypu do ochrony upraw rabarbarbaru, fasoli i rukoli i bobu

 
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Ustrzykach Dolnych PDF Drukuj Email

Miejscem ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ustrzykach Dolnych była „Makowa Chata” – gospodarstwo agroturystyczne pani Małgorzaty Makowskiej członka Rady z Czarnej. 5 grudnia br. członkowie Rady omówili zagadnienia związane ze szkodami wyrządzanymi przez wilki. Podzielili obawę mieszkańców bieszczadzkich gmin o zdrowie i życie ludzi. Temat szkód wilczych zreferował pan Tomasz Jastrzębski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Następnie członkowie Rady wysłuchali informacji pana Adama Milczanowskiego z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji bieżących zadań Agencji oraz pana Stanisława Fala – członka Zarządu Izby o działaniach Zarządu. Posiedzenie Rady zostało zakończone przyjęciem 4 wniosków.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 94
Copyright © 2019 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates


Krajowa 
Rada 
Izb
Rolniczych