Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
Integrowana ochrona roślin PDF Drukuj Email

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na swojej stronie internetowej zamieściło materiały dotyczące integrowanej ochrony roślin (m. in. 43 metodyki integrowanej ochrony roślin oraz poradnik dobrych praktyk).

Przedmiotowe materiały zostały opracowane jako narzędzie wspomagające proces wdrażania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, których stosowanie zgodnie z postanowieniami  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str.71), jest obowiązkiem dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.

 

Link do strony MRiRW

 
Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe PDF Drukuj Email

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu materiały informacyjne dla hodowców i producentów trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane prze ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach, w celu rozpropagowania informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń.

ASF - materiały szkoleniowe dla hodowców świń

 
Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, odpowiedzialną za realizację PDOiR dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą  oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR przedstawiamy „Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa" (LOZ) na rok 2014 dla odmian: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego.

Więcej…
 
Rozpoczynamy III etap konsultacji PROW 2014-2020 PDF Drukuj Email

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Więcej…
 
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń na Litwie PDF Drukuj Email

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały o wykryciu dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików: w regionie solecznickim (lit. Salcininkai), okręg wileński oraz w regionie orańskim (lit. Varena), okręg olicki. Według danych litewskich oba przypadki ASF na Litwie zlokalizowane są w pobliżu granicy białorusko-litewskiej i jednocześnie w odległości ok. 70-80 km od granicy z Polską. Przypadki ASF zostały stwierdzone dzięki programowi monitoringu w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń, wprowadzonemu na terytorium Litwy po wykryciu w 2013 r. ogniska tej choroby na Białorusi. Litewskie władze wprowadziły środki zwalczania choroby zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi nadzoru i kontroli afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r powinien  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

więcej informacji oraz wzór wniosku na stronie MRiRW

Źródło: MRiRW

 
«pierwszapoprzednia61626364656667686970następnaostatnia»

Strona 63 z 78
Copyright © 2018 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates


Krajowa 
Rada 
Izb
Rolniczych