Podkarpacka Izba Rolnicza
Start
W sprawie ONW byli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi PDF Drukuj Email

Jerzy Bator wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Arkadiusz Bęben dyrektor biura Izby, Anna Fąfara delegatka Izby z powiatu strzyżowskiego i Arkadiusz Tomanek pracownik Izby 8 stycznia br. uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanym w związku z nowymi kryteriami wyznaczania obszarów z ograniczeniami ONW
.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Jaśle PDF Drukuj Email

W dniu 27 grudnia odbyło się czwarte a zarazem ostatnie w 2018 roku  posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jaśle z udziałem pani Niny Fuk – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle, pani Ewy Różyckiej – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle oraz pana Stanisława Fala – członka Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku. Pani Nina Fuk podsumowała rok pracy Zespołu Doradców w Jaśle oraz przypomniała o obowiązku opracowania i realizacji planu nawozowego przez gospodarstwa o powierzchni od 10 ha użytków rolnych lub od 10 sztuk dużych DJP. Wprawdzie obowiązek ten powstał już w lipcu, ale rolnicy jeszcze nie byli „rozliczani” z jego realizacji. Z kolei pani Ewa Różycka poinformowała o realizacji bieżących zadań Biura Powiatowego Agencji zwracając szczególną uwagę na możliwość skorzystania  przez Koła Gospodyń Wiejskich w 2018 roku z dofinansowania na działalność. Członkowie Rady poznali również przyczynę częstych zmian PEG sugerowanych przez Agencję. Natomiast pan Stanisław Fal zapoznał członków Rady z działalnością Zarządu Izby w mijającym kwartale. Istotnym wydarzeniem było Walne Zgromadzenie podczas którego delegaci przyjęli budżet Izby na 2019 rok. W dyskusji członkowie Rady poruszyli wiele problemów, między innymi problemem są działki „niczyje”, które są źródłem chwastów dla sąsiednich upraw a z czasem, na skutek samoistnego zalesienia, utrudniają uprawę przyległych gruntów. Posiedzenie zostało zakończone przyjęciem szeregu wniosków, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Izby.

 
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Krośnie PDF Drukuj Email


Posiedzeniem w dniu 20.12.br. Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej w Krośnie zakończyła kolejny rok swojej działalności w tej kadencji. Na zaproszenie pana Dłużniewskiego – przewodniczącego Rady w posiedzeniu uczestniczyli: pan Andrzej Chrzanowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, pani Kinga Dziamała-Trybus – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Anna Olesińska – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  pani Elżbieta Polek- kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, pan Jacek Stusik - dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW a z ramienia Zarządu Izby pan Stanisław Fal – członek Zarządu Izby.

Więcej…
 
Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej powiatów leskiego i sanockiego PDF Drukuj Email


Kolejny rok pracy Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczy w Lesku i Sanoku został zakończony podczas  wspólnego posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lesku. Pan Krzysztof Barański – przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przypomniał członkom Rad o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków i OC rolnika. Zachęcał do kompleksowego ubezpieczenia całego gospodarstwa. Natomiast pan Hubert Fedyń – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawił nowe zasady zgłaszania i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione. Członkowie zgodnie stwierdzili, że populacja wilka na terenie obu powiatów jest za duża. Zauważyli, że dalsza ścisła ochrona wilka doprowadzi do zaprzestania chowu i hodowli bydła, owiec i kóz na terenie, który w naturalny sposób stanowi ekologiczną bazę pokarmową dla przeżuwaczy.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Przemyślu PDF Drukuj Email


Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu odbyło się 11 grudnia w Starostwie Powiatowym. Izbę na posiedzeniu reprezentowali: Stanisław Bartman - prezes, Jerzy Bator - wiceprezes, Marian Szczepański - członek zarządu i Arkadiusz Bęben - dyrektor biura Izby. Tematem wiodącym posiedzenia były szkody łowieckie. Prawny aspekt szacowania szkód przedstawił pan Tomasz Makarowski – Łowczy Okręgowy, który w dalszej części swojego wystąpienia zadeklarował wolę współpracy z rolnikami. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Koła Łowieckiego Leśników ‘Dzik” z Przemyśla. Uczestniczący w posiedzeniu asystent posła Andrzeja Matusiewicza pan Arkadiusz Mazur potwierdził, że do biura poselskiego dociera wiele skarg na sposób szacowania szkód. Poinformował również o wstrzymaniu prac nad utworzeniem parku narodowego, który miałby swoim zasięgiem objęć tereny Birczy.  Odniósł się także do wniosku jednego z członków Rady o utworzenie na terenie Przemyśla nowoczesnej hali targowej.

Więcej…
 
Odyło sie Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

Kolejny rok pracy Podkarpackiej Izby Rolniczej został zakończony Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 17 grudnia br. w siedzibie Izby w Trzebownisku. Delegaci zapoznali się z działalnością Zarządu Izby za mijające półrocze. Wysłuchali informacji na temat postępu prac związanych z realizacją inwestycji na działce w Boguchwale oraz informacji z realizacji wniosków zgłoszonych podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia. Istotnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia było  przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok. Część statutowa Walnego Zgromadzenia została zakończona przyjęciem przez delegatów szeregu wniosków, których realizacja usprawniłaby pracę w rolnictwie. Podczas drugiej części obrad delegaci mieli możliwość przedstawić wcześniej zgłoszone wnioski przedstawicielom instytucji okołorolniczych.  Zarówno goście jak i delegaci wiele uwagi poświęcili omówieniu problemów związanych z suszą, z trudną sytuacją w rolnictwie w kontekście spadającej opłacalności produkcji oraz niekontrolowanym importem zbóż, owoców i mięsa. Zauważyli również, że zmiany w Prawie Łowieckim nadal nie idą w kierunku oczekiwanym przez rolników.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 94
Copyright © 2019 Podkarpacka Izba Rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates


Krajowa 
Rada 
Izb
Rolniczych